Zamówienia Publiczne
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 14 Czerwiec 2012 10:02
Zaproszenie do składania ofert ( dotyczy zamówienia mebli ) data zamieszczenia 14.06.2012 r./Rozstrzygnięto

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin
NIP: 125-10-46-951,
      Zaprasza do składania ofert

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą trzech łóżek i jednego stolika do Mieszkania rotacyjno – chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej znajdującego się w Wołominie przy ul. Legionów 85.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
       Łóżko
    - wersalka rozkładana lub narożnik
    - 3 sztuki
    Stoliki
       - 1 sztuki
       - stolik okolicznościowy
       - drewno, sklejka ( oprócz szklanego )
       Taboret
       - sztuk 2

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2012r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia,
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faksem    na nr: 22 787 37 87,  poczty, lub też dostarczona osobiście na  adres: Wołomin ul. Legionów 78 pokój nr 12 do dnia 21.06.2012r. .
2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 22.06.2012r. o godzinie 10.30, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przy ul. Legionów 78. oraz na stronie internetowej pod adresem www.pcprwolomin.pl
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  www.pcprwolomin.pl

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
    1 - Cena 100%
   
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pcprwolomin.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Turek pod numerem telefonu 22 776 44 95 wew. 109 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rozstrzygnięcie (dokument doc do pobrania)
Zmieniony: Poniedziałek, 25 Czerwiec 2012 14:17
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 14 Czerwiec 2012 09:53
Zaproszenie do składania ofert ( dotyczy zamówienia sprzętu AGD ) data zamieszczenia 14.06.2012r./Rozstrzygnięto

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin
NIP: 125-10-46-951,
      Zaprasza do składania ofert

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem pralki oraz zakup dwóch odkurzaczy wraz z dostawą do Mieszkania rotacyjno – chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej znajdującego się w Wołominie przy ul. Legionów 85.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    - Pralka
    - klasa energetyczna  A+
    - ładowność 5 kg
    - zabezpieczenie przed zalaniem
       - ładowanie od frontu
    - 1 sztuka
    Odkurzacz
       - 2 sztuki
       - workowy
       - moc maksymalna 1700

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, FORMA PŁATNOŚCI
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia
       Forma płatności : przelew

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia,
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faksem na nr: 22 787 37 87,  poczty, lub też dostarczona osobiście na  adres: Wołomin ul. Legionów 78 pokój nr 12 do dnia 25.06.2012r.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 26.06.2012r. o godzinie 10.00, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Wołominie przy ul. Legionów 78. oraz na stronie internetowej pod adresem www.pcprwolomin.pl
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcprwolomin.pl

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
    1 - Cena 100%
    
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pcprwolomin.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Turek pod numerem telefonu 22 776 44 95 wew. 109 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rozstrzygnięcie plik doc. do pobrania
Zmieniony: Wtorek, 26 Czerwiec 2012 11:34
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 14 Czerwiec 2012 09:44
Zaproszenie do składania ofert ( dotyczy zamówienia remontu 4 pokoi  ) data umieszczenia 14.06.2012/Rozstrzygnięto

I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin NIP: 125-10-46-951, Zaprasza do składania ofert

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont 4 pokoi w mieszkaniu rotacyjno – chronionym dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej znajdującego się w Wołominie przy ul. Legionów 85.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
      - gruntowanie ścian o powierzchni 310 m²
    - naprawa ścian i zagipsowanie ubytków
    - dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjna zmywalną 310 m²
    - położenie płytek przy aneksach kuchennych 10 m²
       - materiały
       - naprawa futryny
       - drobne naprawy w mieszkaniach ( zamki, klamki, przyklejenie wykładziny itd.)

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, FORMA PLATNOŚCI

    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.07.2012r.
      Forma płatności : przelew

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia,
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę,
      - załącznik kosztorys poszczególnych działań

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faksem
na nr: 22 787 37 87,  poczty, lub też dostarczona osobiście na  adres: Wołomin ul. Legionów 78 pokój nr 12 do dnia 25.06.2012r.
2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 26.06.2012r. o godzinie 10.00, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przy ul. Legionów 78. oraz na stronie internetowej pod adresem www.pcprwolomin.pl
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcprwolomin.pl

VI. OCENA OFERT

    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
    1 - Cena 100%    


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pcprwolomin.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Turek pod numerem telefonu 22 776 44 95 wew. 109 oraz adresem

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rozstrzygnięcie plik doc. do pobrania
Zmieniony: Wtorek, 26 Czerwiec 2012 11:31
 
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE PDF Drukuj Email
Piątek, 09 Marzec 2012 13:30
działając zgodnie z art.28 a ust. 4 pkt. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje partnerów

do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Obszar współpracy partnerskiej:
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
- Poddziałanie 7.2.1 PO KL, tj.: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.
- Działanie 7.4, tj. Niepełnosprawni na rynku pracy
Cel działania: poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach PO KL lub innych funduszy zewnętrznych
Zgłoszenie powinno zawierać:
Informacje dotyczące planowanego wspólnego projektu przygotowane na formularzu aplikacyjnym przewidzianym dla POKL na rok 2012w ramach odpowiedniego Programu –

Działania / Poddziałania zawierające:
1. Krótką koncepcję wspólnego projektu uwzględniającą:
a. cel projektu,
- Wskazanie obszaru zgodności planowanego przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi powiatu wołomińskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2015)
- Wskazanie obszaru zgodności z dokumentami strategicznymi UE
b. opis grupy docelowej i sposób rekrutacji/sposobu dotarcia z działaniami kampanii
c. główne działania
d. sposób zarządzania projektem (ze wskazaniem roli partnerów oraz określeniem roli PCPR)
e. oczekiwane rezultaty i sposób ich mierzenia
f. czas realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia)
g. doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry
h. szacowany budżet planowanego projektu
i. osoby do kontaktów roboczych.
2. Wskazanie potencjalnego źródła dofinansowania: nazwa Programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania.
3. Pisemne oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami na rzecz innych podmiotów publiczno-prawnych.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych.
5. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta.
Kryteria wyboru partnerów:
1. Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
2. Jakość planowanego wspólnego przedsięwzięcia.
3. Adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych.
4. Doświadczenie Partnera w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry.
5. Spójność potencjalnego projektu z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2015.
6. Spójność przedstawionego projektu z kryteriami dostępu oraz Planem Działań dla odpowiedniego poddziałania PO KL lub funduszu zewnętrznego, w ramach którego jest przygotowywany projekt.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że zawrze umowy partnerskie tylko z podmiotami, których aplikacje zostaną ocenione najlepiej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie uczestniczyć w proponowanym projekcie na zasadzie Lidera. Dokładne określenie ról poszczególnych partnerów w projekcie nastąpi na etapie prac nad ostateczną wersją wspólnego wniosku aplikacyjnego.
Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów z POKL” najpóźniej do dnia 30 marca 2012 r. do godz. 12.00, osobiście w godzinach 8.00-16:00 w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, tel. 22 776 44 95 w. 109 lub pocztą – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki.
Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być opatrzone aktualna datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Zmieniony: Piątek, 09 Marzec 2012 13:35
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Szczęsna   
Środa, 30 Listopad 2011 16:05
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ data zamieszczenia 30.11.2011 r.
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z póź. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Opracowanie i druk kalendarzy promocyjno - informacyjnych
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
Termin realizacji zamówienia: w ciągu 7 dni.
kod CPV:
22462000-6, 79000000-4, 79820000-8
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i druk kalendarzy promocyjno-informacyjnych według załączonego opisu.

                      Specyfikacja (zamieszczone 30.11.2011 r.)                                                                                         ***************************************
Zmieniony: Środa, 30 Listopad 2011 16:21
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 9