Mieszkanie Chronione
Mieszkania Chronione PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 08 Lipiec 2010 19:15

MIESZKANIA CHRONIONE – ROTACYJNENajwiększym problemem dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych jest własne samodzielne mieszkanie. Powiat wołomiński dysponuje 4 ( pokojami) mieszkaniami chronionymi – rotacyjnymi. Mieszkania rotacyjno – chronione funkcjonują w Wołominie od 2004 roku przy Zespole Szkół przy ul. Legionów 85 – usytuowane są w części po dawnym internacie.

Miejsce w mieszkaniu chronionym może być przyznane na wniosek osobie, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osobie pełnoletniej opuszczającej placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego w celu jej życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, o ile zapewnienie takiego miejsca przewiduje indywidualny program usamodzielnienia opracowany wspólnie przez opiekuna i osobę zainteresowaną, zwaną dalej osobą usamodzielnianą. Osoba pełnoletnia musi być zdolna do samodzielnej egzystencji i przestrzegać zasad regulaminu mieszkań chronionych – rotacyjnych.


Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz.U. 2005 Nr 6, poz.45.)


Osoba zajmująca się sprawami pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych :

Anna Turek tel. 22 776 - 44 - 95/96 wew. 102

pon. - 9.00 – 17.00

wt. - pt. 8.00 – 16.00

ze względu na pracę w terenie proszę o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkania.

PRACOWNIK SOCJALNY


Zgodnie z art. 121 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca ( Dz. U. Z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

  1. Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach. Organy są obowiązane do udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych czynności.

  2. Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Zmieniony: Czwartek, 08 Lipiec 2010 19:19