Zmiany dotyczące rodzicielstwa zastępczego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Szczęsna   
Czwartek, 08 Grudzień 2011 13:09


W dniach 01.12.2011r. oraz 05.12.2011r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbyły się dwa  spotkania zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie,  związane ze zmianami dotyczącymi rodzicielstwa zastępczego wynikającymi z wprowadzenia   z dniem 01.01.2012 r. nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W spotkaniu w dniu 01.12.2011r. uczestniczyli przedstawiciele 12 gmin powiatu wołomińskiego. Obecni byli reprezentanci ośrodków pomocy społecznej, Sądu Rejonowego w Wołominie, Urzędu Miasta Wołomina, Kobyłki i Zielonki. Celem spotkania było przedstawienie założeń ustawy, zmian w obszarze wspierania rodziny, omówienie form rodzinnej pieczy zastępczej i opieki nad dzieckiem oraz wypracowanie współpracy różnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny na terenie powiatu wołomińskiego.
W spotkaniu w dniu 05.12.2011 uczestniczyły rodziny zastępcze zawodowe, dyrektorzy rodzinnych domów dziecka oraz przedstawiciele rodzin niespokrewnionych z teren powiatu. Spotkanie miało na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych ze zmianami wynikającymi  z wdrożeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedstawiciele  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także Starosta  Powiatu i Członek Zarządu z zainteresowaniem i z zaangażowaniem wysłuchali nurtujących rodziny  problemów  oraz udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.
Obydwa spotkania były bardzo owocne, na każdym z nich podjęto dyskusję, która stanowi punkt do dalszej  wspólnej pracy na rzecz dziecka i rodziny na terenie naszego powiatu.                                                 Koncepcja i stan prawny  aktualny  na dzień 20.11.2011r. 
                                    autorem prezentacji jest Pani Anna Turek -  St. specjalista pracy socjalnej

                                           Prezentacja dot. pieczy zastępczej (prezentacja w formacie .ppsx)

                                  (PowerPoint Viewer program do odtworzenia prezentacji link rozmiar 25.8 MB)
***********************************************
Zmieniony: Wtorek, 11 Luty 2014 18:17