Projekt jak zrozumieć nastolatka PDF Drukuj Email
Niedziela, 16 Wrzesień 2012 20:05

PROJEKT „JAK ZROZUMIEĆ NASTOLATKA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie od 1 sierpnia  rozpoczęło realizację projektu zakładającego szkolenie istniejących rodzin zastępczych, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.

Działania w ramach projektu w pierwszej kolejności skierowane są do istniejących zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego z doświadczeniem do lat 3,zamieszkujących na terenie Powiatu Wołomińskiego. W miarę istniejących możliwości i niewykorzystanych miejsc szkoleniowych, do projektu zaproszone zostaną również rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego z doświadczeniem powyżej 3 lat z terenu Powiatu Wołomińskiego.

Głównym celem projektu jest podwyższenie poziomu kwalifikacji i kompetencji istniejących na terenie powiatu wołomińskiego rodzin zastępczych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Założenia Projektu „ Jak zrozumieć nastolatka :

1.      Zwiększenie umiejętności opiekuńczo –wychowawczych rodziców zastępczych w relacjach z dziećmi w okresie dojrzewania (12-17) - szkolenie warsztatowe

2.      Pomoc w nawiązaniu wzajemnego kontaktu pomiędzy rodzinami zastępczymi – trzy spotkania tematyczne z psychologami w celu zdiagnozowania indywidualnych potrzeb oraz budowania relacji pomiędzy uczestnikami.

 

Dzięki uczestnictwu w proponowanych formach wsparcia rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zostaną wyposażeni w bogatą wiedzę i umiejętności oraz będą mieli możliwość nawiązania bliższego kontaktu między sobą i zintegrowania się.  

 

Uczestnictwo we wszystkich działaniach jest bezpłatne

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie szkolenia

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 800,00 zł
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  Pani Anna Turek  tel. 22 776 44 95/96 wew. 109 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Wołomińskiego