Szkolenia dla Kandydatów na Rodziców
Dać dziecku kochający dom PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 13 Wrzesień 2010 15:27

Dać dziecku kochający dom - Rodziny zastępcze

 

 

Przyszło nam żyć w czasach, obfitujących w wiele niepokojących wydarzeń ekonomicznych  i społecznych, które niosą za sobą szereg zagrożeń dla instytucji rodzinnych. W wyniku różnorodnych przemian wiele osób nie jest w stanie podołać swoim obowiązkom rodzicielskim. Wszystko to odbija się na sytuacji dziecka, które stanowi centralny punkt rodziny. Dzieci z różnych, nie tylko patologicznych powodów są zmuszone opuścić dom rodzinny.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie regularnie prowadzone są szkolenia PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych i adopcyjnych. Program   ten jest przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyków i teoretyków w dziedzinie rodzinnej opieki zastępczej w wielu krajach .

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne i niezobowiązujące. Słuchacze dowiadują się o uwarunkowaniach prawnych, zaletach i wymaganiach, ale przede wszystkim o tym, jak postępować z dzieckiem, aby zaspokoić jego potrzeby psychiczne i emocjonalne.

Program PRIDE odnosi się do umiejętności, jakie powinny posiadać osoby przygotowujące się do pełnienia opieki zastępczej. Pomaga dobrze zrozumieć przyczynę cierpienia dzieci - stratę rodziców i domu. Dzięki nabytej wiedzy nowym rodzicom zastępczym łatwiej jest pełnić rolę opiekuna, który pomoże dziecku również odnaleźć właściwą drogę do samodzielnego życia.

 


 

Wszelkie informacje o rodzinach zastępczych,

o ich przygotowaniu i szkoleniu można uzyskać w

 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

05-200 Wołomin ul.  Legionów 78

tel. 22/  776 44 95;96 wew. 106, 109  fax 22/  787 37 87

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

**********************************************************************


Dokumenty wymagane od kandydatów do szkolenia na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz prowadzących rodzinny dom dziecka

 

Kandydaci do szkolenia na rodziny zastępcze proszeni są o dostarczenie do organizatora pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78  następujących dokumentów:

1. Podanie zaadresowane do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie, ul. Legionów, z prośbą o odbycie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, zawierające informacje dotyczące predyspozycji oraz motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

2. Życiorys,

3. Kopie dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu),

4. Odpis aktu małżeństwa – osoby będące w związku małżeńskim,

5. Ostatni dyplom lub świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie osoby,

6. Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy,

7. Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności) oraz  aktualne potwierdzenie zameldowania,

8.  Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia (w którym musi być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ),

9.Pisemne oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, oświadczenie dot. zdrowia psychicznego, uzależnień oraz zdolności do czynności prawnych.

10. oświadczenie o niekaralności kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (załącznik wzór oświadczenia) – o zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego organizator występuje w terminie późniejszym,

11. opinie psychologiczne

12. Zdjęcie kandydatów ( aktualne )

13.Mile widziana opinia z miejsca pracy.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie obowiązuje procedura kwalifikacyjna z dnia 10 lipca 2013r. - uchwała nr IV – 151/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego. 


 

Zmieniony: Wtorek, 11 Luty 2014 18:01