Rodzinna Piecza Zastępcza
Projekt jak zrozumieć nastolatka PDF Drukuj Email
Niedziela, 16 Wrzesień 2012 20:05

PROJEKT „JAK ZROZUMIEĆ NASTOLATKA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie od 1 sierpnia  rozpoczęło realizację projektu zakładającego szkolenie istniejących rodzin zastępczych, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.

Działania w ramach projektu w pierwszej kolejności skierowane są do istniejących zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego z doświadczeniem do lat 3,zamieszkujących na terenie Powiatu Wołomińskiego. W miarę istniejących możliwości i niewykorzystanych miejsc szkoleniowych, do projektu zaproszone zostaną również rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego z doświadczeniem powyżej 3 lat z terenu Powiatu Wołomińskiego.

Głównym celem projektu jest podwyższenie poziomu kwalifikacji i kompetencji istniejących na terenie powiatu wołomińskiego rodzin zastępczych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Założenia Projektu „ Jak zrozumieć nastolatka :

1.      Zwiększenie umiejętności opiekuńczo –wychowawczych rodziców zastępczych w relacjach z dziećmi w okresie dojrzewania (12-17) - szkolenie warsztatowe

2.      Pomoc w nawiązaniu wzajemnego kontaktu pomiędzy rodzinami zastępczymi – trzy spotkania tematyczne z psychologami w celu zdiagnozowania indywidualnych potrzeb oraz budowania relacji pomiędzy uczestnikami.

 

Dzięki uczestnictwu w proponowanych formach wsparcia rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zostaną wyposażeni w bogatą wiedzę i umiejętności oraz będą mieli możliwość nawiązania bliższego kontaktu między sobą i zintegrowania się.  

 

Uczestnictwo we wszystkich działaniach jest bezpłatne

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie szkolenia

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 800,00 zł
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  Pani Anna Turek  tel. 22 776 44 95/96 wew. 109 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Wołomińskiego

 
Zmiany dotyczące rodzicielstwa zastępczego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Szczęsna   
Czwartek, 08 Grudzień 2011 13:09


W dniach 01.12.2011r. oraz 05.12.2011r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbyły się dwa  spotkania zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie,  związane ze zmianami dotyczącymi rodzicielstwa zastępczego wynikającymi z wprowadzenia   z dniem 01.01.2012 r. nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W spotkaniu w dniu 01.12.2011r. uczestniczyli przedstawiciele 12 gmin powiatu wołomińskiego. Obecni byli reprezentanci ośrodków pomocy społecznej, Sądu Rejonowego w Wołominie, Urzędu Miasta Wołomina, Kobyłki i Zielonki. Celem spotkania było przedstawienie założeń ustawy, zmian w obszarze wspierania rodziny, omówienie form rodzinnej pieczy zastępczej i opieki nad dzieckiem oraz wypracowanie współpracy różnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny na terenie powiatu wołomińskiego.
W spotkaniu w dniu 05.12.2011 uczestniczyły rodziny zastępcze zawodowe, dyrektorzy rodzinnych domów dziecka oraz przedstawiciele rodzin niespokrewnionych z teren powiatu. Spotkanie miało na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych ze zmianami wynikającymi  z wdrożeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedstawiciele  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także Starosta  Powiatu i Członek Zarządu z zainteresowaniem i z zaangażowaniem wysłuchali nurtujących rodziny  problemów  oraz udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.
Obydwa spotkania były bardzo owocne, na każdym z nich podjęto dyskusję, która stanowi punkt do dalszej  wspólnej pracy na rzecz dziecka i rodziny na terenie naszego powiatu.                                                 Koncepcja i stan prawny  aktualny  na dzień 20.11.2011r. 
                                    autorem prezentacji jest Pani Anna Turek -  St. specjalista pracy socjalnej

                                           Prezentacja dot. pieczy zastępczej (prezentacja w formacie .ppsx)

                                  (PowerPoint Viewer program do odtworzenia prezentacji link rozmiar 25.8 MB)
***********************************************
Zmieniony: Wtorek, 11 Luty 2014 18:17
 
Dać dziecku kochający dom PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 13 Wrzesień 2010 15:27

Dać dziecku kochający dom - Rodziny zastępcze

 

 

Przyszło nam żyć w czasach, obfitujących w wiele niepokojących wydarzeń ekonomicznych  i społecznych, które niosą za sobą szereg zagrożeń dla instytucji rodzinnych. W wyniku różnorodnych przemian wiele osób nie jest w stanie podołać swoim obowiązkom rodzicielskim. Wszystko to odbija się na sytuacji dziecka, które stanowi centralny punkt rodziny. Dzieci z różnych, nie tylko patologicznych powodów są zmuszone opuścić dom rodzinny.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie regularnie prowadzone są szkolenia PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych i adopcyjnych. Program   ten jest przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyków i teoretyków w dziedzinie rodzinnej opieki zastępczej w wielu krajach .

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne i niezobowiązujące. Słuchacze dowiadują się o uwarunkowaniach prawnych, zaletach i wymaganiach, ale przede wszystkim o tym, jak postępować z dzieckiem, aby zaspokoić jego potrzeby psychiczne i emocjonalne.

Program PRIDE odnosi się do umiejętności, jakie powinny posiadać osoby przygotowujące się do pełnienia opieki zastępczej. Pomaga dobrze zrozumieć przyczynę cierpienia dzieci - stratę rodziców i domu. Dzięki nabytej wiedzy nowym rodzicom zastępczym łatwiej jest pełnić rolę opiekuna, który pomoże dziecku również odnaleźć właściwą drogę do samodzielnego życia.

 


 

Wszelkie informacje o rodzinach zastępczych,

o ich przygotowaniu i szkoleniu można uzyskać w

 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

05-200 Wołomin ul.  Legionów 78

tel. 22/  776 44 95;96 wew. 106, 109  fax 22/  787 37 87

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

**********************************************************************


Dokumenty wymagane od kandydatów do szkolenia na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz prowadzących rodzinny dom dziecka

 

Kandydaci do szkolenia na rodziny zastępcze proszeni są o dostarczenie do organizatora pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78  następujących dokumentów:

1. Podanie zaadresowane do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie, ul. Legionów, z prośbą o odbycie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, zawierające informacje dotyczące predyspozycji oraz motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

2. Życiorys,

3. Kopie dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu),

4. Odpis aktu małżeństwa – osoby będące w związku małżeńskim,

5. Ostatni dyplom lub świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie osoby,

6. Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy,

7. Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności) oraz  aktualne potwierdzenie zameldowania,

8.  Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia (w którym musi być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ),

9.Pisemne oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, oświadczenie dot. zdrowia psychicznego, uzależnień oraz zdolności do czynności prawnych.

10. oświadczenie o niekaralności kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (załącznik wzór oświadczenia) – o zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego organizator występuje w terminie późniejszym,

11. opinie psychologiczne

12. Zdjęcie kandydatów ( aktualne )

13.Mile widziana opinia z miejsca pracy.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie obowiązuje procedura kwalifikacyjna z dnia 10 lipca 2013r. - uchwała nr IV – 151/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego. 


 

Zmieniony: Wtorek, 11 Luty 2014 18:01
 
„aKuKu” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 31 Sierpień 2010 08:22

II wydanie Programu „aKuKu”

Program A Ku Ku realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Akcja ta ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci.

W tym wydaniu Program podzielony jest na cztery edycje.


III edycja w terminie: wrzesień 2010r.

Wrze w szkole – daje szanse dzieciom na rozwijanie swoich zdolności naukowych i nadrabianie zaległości. W tej edycji można składać wnioski np. na: naukę języków obcych, pomoc pedagogiczną lub specjalistyczną związaną z nauką, opłaty za szkoły, w tym np. szkołę muzyczną, dofinansowanie zajęć dodatkowych.


IV edycja w terminie: grudzień 2010r.

Rozwiń skrzydła – wspieranie zdolności dzieci, które pozwolą im na zbudowanie swojej lepszej przyszłości i rozwój umiejętności potrzebnych w szkole i poza nią. W tej edycji można składać wnioski np. na: sprzęt do uprawiania sportów, tańca, rozwoju umiejętności plastycznych, instrumenty muzyczne.


Ogłoszenie zredagowane na podstawie informacji przesłanej przez Fundacje Przyjaciółka do tut. Centrum. PCPR w Wołominie nie przyjmuje zgłoszeń do powyższego Programu. Szczegółowe informacje na temat Programu A Ku Ku znajdują się na stronie www.akukurodzina.pl

                                                                                                                      * * *


W terminie 24.04.2010r. - 19.06.2010r. odbyło się „Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych (specjalistyczne szkolenie mające na celu wsparcie rodzin zastępczych już działających oraz rodzin rozpoczynających swą pracę)” przeprowadzone przez Towarzystwo przyjaciół Dzieciom w Warszawie.

Szkolenie rozpoczęło 10 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu wołomińskiego. Szkolenie ukończyło 8 osób, które otrzymały zaświadczenie kwalifikacyjne.                                                                                                                    * * *

 Zmieniony: Wtorek, 11 Luty 2014 18:16
 
Informacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 06 Lipiec 2010 15:36

Pracownicy socjalni:


Pracownik socjalny

Teren - gminy:

Godziny pracy *

Joanna Buczna

Wołomin

pn. 12.00-17.00

wt. 8.00-11.30

śr. 8.00-16.00

czw. 8.00-11.30

Małgorzata Grzegrzółka

Dąbrówka, Klembów, Jadów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin

pn. 9.00-17.00

wt.-pt. 8.00-16.00

Edyta Kała

(zastępstwo za Dorotę Pecurę)

Zielonka, Radzymin, Wołomin

pn. 9.00-15.00

wt.-pt. 8.00-14.00

Dorota Stokowska

Kobyłka, Marki, Ząbki

pn. 9.00-17.00

wt.-pt. 8.00-16.00

 

 * Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym przed planowana wizytą w PCPR – ze
    względu na czasową nieobecność pracowników na terenie Centrum związaną z pracą w miejscu
    zamieszkania rodzin zastępczych

 

* * *

 

 

Grupa Wsparcia dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych niespokrewnionych, zawodowych niespokrewnionych i dyrektorów rodzinnych domów dziecka zamieszkałych na terenie powiatu wołomińskiego.

Spotkania odbywają się w drugą środę miesiąca o godzinie 17.00 w siedzibie tut. Centrum

osoba prowadząca: Joanna Buczna – pracownik socjalny, Beata Michalik – pedagog

 

Kontakt dla osób zainteresowanych: tel. 22 776-44-95, 22 776-44-94 wew. 106 z P. Joanną Buczną

 

* * *

 

Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla istniejących rodzin zastępczych

Konsultacjami indywidualnymi będzie objętych 20 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu wołomińskiego. Każda z konsultacji obejmuje 3 spotkania.

Terminarz kolejnych konsultacji:

 

2, 9, 16 wrzesień 2010r.

23, 30 wrzesień, 7 październik 2010r.

14, 21, 28 październik 2010r.

4, 18, 25 listopad 2010r.

 

Nabór na konsultacje prowadzi tut. Centrum: tel. 22 776-44-95, 22 776-44-96 wew. 106

Zmieniony: Wtorek, 11 Luty 2014 18:16
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 2