Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 15 Grudzień 2011 18:08
Warsztaty z doradcą zawodowym
 i psychologiem


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wołominie  informuje,   że w dniach:

27.08-28.08.2011
17.09-18.09.2011


dwudziestu  uczestników Projektu

„Okno na świat”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji

Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocyrodzinie w brało udział w Warsztatach z doradcą zawodowym i psychologiem


Szczegóły projektu pdf


****************************
Zmieniony: Czwartek, 15 Grudzień 2011 18:15