2010
Informacje listopad PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 28 Listopad 2010 20:23

                                 Projekt „ Okno na świat” 2010-  Dziesięciodniowe warsztaty kulinarne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że na przełomie września  i października   uczestnicy  projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie do brali udział  w dziesięciodniowych warsztatach kulinarnych.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

 

                                                                    *****************************************

 

                                         Projekt „ Okno na świat” 2010-  Trzydniowe wyjazdowe

                                           spotkania dot. aktywnego poszukiwania pracy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że uczestnicy  projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  w dniach  20- 22 listopada 2010r. brali udział w trzydniowych wyjazdowych spotkaniach dot. aktywnego poszukiwania pracy.

 

                                                                    *****************************************

 

                                         Projekt „ Okno na świat” 2010-  Szkolenia zawodowe

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że uczestnicy  projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  mieli możliwość skorzystania z różnego typu szkoleń zawodowych:

·        kurs bukieciarz – florysta;

·        kurs masażu klasycznego

·        kurs kadrowo- płacowy z elementami księgowości

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

 

                                                               *****************************************

 

                                Projekt „ Okno na świat” 2010-  trening komunikacji społecznych 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że uczestnicy  projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  w dniach  12- 14 listopada 2010r. brali udział w treningu komunikacji społecznych.

 

                                                                 *****************************************

 

                           Projekt „ Okno na świat” 2010-  Turnusy rekreacyjno – usprawniające

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w sierpniu i wrześniu zaprosiło  uczestników projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie do udziały w trzech dwutygodniowych turnusach usprawniająco – rekreacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Sanatoryjnym „ Leśna Polana”  w   Ustroniu Morskim.

 

 

 

 

Zmieniony: Niedziela, 28 Listopad 2010 21:31
 
Szkolenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 28 Wrzesień 2010 14:58

Zmieniony: Wtorek, 28 Wrzesień 2010 15:10
 
Projeky Okno na świat - ulotka informacyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 23 Lipiec 2010 06:27
 
Informacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 21 Lipiec 2010 09:39
Projekt „Okno na świat „ 2010- Kursy na prawo jazdy kat.  B w Konstancinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  informuje, że na przełomie  sierpnia  i września 2010 roku grupa  uczestników projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, weźmie udział w szkoleniu  na prawo  jazdy kat.  B.
Jednym z warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mających różnego rodzaju trudności w przemieszczaniu się, jest umożliwienie tym osobom dostępu m.in. do zakładu pracy, szkoły, placówek służby zdrowia, urzędów, placówek kulturalno – oświatowych i innych jednostek. Rozumieją te potrzeby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w ramach Projektu „Okno na świat” postanowiło wysłać grupę osób niepełnosprawnych na bezpłatny  kurs prawa jazdy w Ośrodku, który był w stanie podjąć się nauki jazdy osób z dysfunkcją narządów ruchu, poruszających  się na wózku.

******************

Projekt „ Okno na świat” 2010-  Konsultacje doradcy zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zaprasza uczestników projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie do udziały w konsultacjach z doradcą zawodowym.
Podczas konsultacji z doradcą zawodowym uczestnicy Projektu „ Okno na świat”  zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące:
- intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy,
 - wytyczania celów zawodowych,
 
- podniesienia samooceny,
 - poprawy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych,
 - wzrostu pewności siebie w kontaktach interpersonalnych,
  - podwyższenia motywacji do kształcenia i samokształcenia
.
Konsultacje odbywają się  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie przy ul. Legionów 78 pok. Nr 1

********************

Projekt „ Okno na świat” 2010-  Konsultacje psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zaprasza uczestników projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie do udziału w konsultacjach z psychologiem.
 Celem spotkań jest rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu. Zajęcia są częścią aktywnej integracji- aktywizacji zdrowotnej.
Konsultacje odbywają się  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie przy ul. Legionów 78 
( wejście z tyłu budynku)

*********************************

Projekt „ Okno na świat” 2010- Warsztaty ceramiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  informuje, że na przełomie lipca i sierpnia  2010 roku 10 uczestników projektu „Okno na świat”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie wzięło udział w pięciodniowych zajęcia z zakresu wyrobów ceramicznych.
Kuligów to malownicza wieś położona nad rozlewiskami Bugu. Właśnie tam w Parku Kultury Ludowej w ramach projektu „ Okno na świat” odbyły się warsztaty ceramiczne dla osób niepełnosprawnych.
Specjaliści  podkreślają , że praca w glinie przynosi doskonałe efekty terapeutyczne a twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę. Dla uczestników projektu  zajęcia stały się pretekstem do wspólnych rozmów, poznania no-wych osób, zacieśnienia już istniejących  więzi koleżeńskich .
Instruktorzy starli się zorganizować warsztaty, proponując szeroki wachlarz zajęć uzależnionych od aktualnych potrzeb i możliwości uczestników. Prace  były urozmaicone na tyle, żeby każdy dzień spędzony  w Skansenie wiązał się z nowym wyzwaniem, nowymi problemami do rozwiązania. Efektem tych prac są naczynia i rzeźby. Powstałe przedmioty z wypalonej gliny   będą doskonałym prezentem, ciekawym elementem wystroju wnętrza ale przede wszystkim świadectwem zmagań uczestników  Projektu „ Okno na świat”  z tym niezwykłym materiałem.
Jedno jest pewne – „ceramiczne przeżycia”  były niezapomniane!
 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 
**********************************
Projekt „Okno na świat „ 2010- Wycieczki do Sierpca

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  informuje, że w czerwcu i lipcu 2010 roku 90  uczestników projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie wzięło udział\w jednodniowych wycieczkach integracyjnych  do Sierpca.
Celem wycieczek była integracja uczestników projektu „Okno na świat”, zapewnienie ciekawego sposobu  spędzenia wolnego  czasu, tworzenie i umacnianie więzi międzyludzkich. Uczestnictwo w tej  formie zajęć, podwyższyło integrację społeczną grupy docelowej. Pomysł takiej formy rekreacji dla osób niepełnosprawnych okazał się bardzo trafiony. Osoby biorące udział w projekcie mogły ciekawie spędzić czas z korzyścią dla swojego zdrowia. Pogoda tego lata sprzyjała  i miło było spędzać czas na świeżym powietrzu podziwiając zabytkowe wiejskie zagrody.
 Zdjęcia ze wspólnych wypraw będą nam  przypominać te chwile. Zapraszamy więc  do obejrzenia prezentacji z wycieczek.

 

 
****************************************
Zmieniony: Niedziela, 28 Listopad 2010 21:14