Razem dla dziecka i rodziny PDF Drukuj Email
Środa, 18 Październik 2017 19:04


W dniu 16 października 2017r. na terenie Zespołu Szkół w Wołominie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Razem dla dziecka i rodziny”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
z  zaangażowaniem uczestniczyło w działaniach projektowych Fundacji Dziecko i Rodzina. Celem głównym było zwiększenie koordynacji służb gminnych, powiatowych oraz organizacji pozarządowych na rzecz dzieci i rodzin otrzymujących pomoc w ramach Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. Dodatkowym celem projektu było zwiększenie udziału dzieci i rodzin w przygotowaniu i realizacji planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną.
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w imieniu własnym oraz Fundacji zaprosiło na spotkanie podsumowujące przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej poszczególnych gmin z Powiatu Wołomińskiego. Zaproszenie skierowane zostało również do przedstawicieli organizacji pozarządowych, swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Mazowieckiej Fundacji Pomocy Społecznej Rodzina – Sławomir Orych. Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawiciela starostwa był nim Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Doradca Starosty ds. Polityki Społecznej Krzysztof Mikulski. Kilkugodzinne spotkanie zakończyło się wspólnym sukcesem rozumianym poprzez wypracowanie procedur i porozumień umożliwiających realizację celu głównego.