Uwaga studenci PDF Drukuj Email
Niedziela, 25 Wrzesień 2016 18:06


Uwaga studenci
Powiatowe Centrum Pomocy w Wołominie przypomina, iż zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"
Wniosek dotyczący refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września) - wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
(podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: „2) Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego (…)”);
Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 r.
Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2016 r.).
Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.
Wnioski  dostępne są na stronie: www.pcprwolomin.pl oraz w Biurze Obsługi  w PCPR w Wołominie ul. Legionów 78. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 776 44 95/96 w. 113.