Wnioski PDF Drukuj Email

Informujemy, iż dostępne są nowe formularze stosowane w ramach Obszaru C3 i  C4 Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.


 • Moduł_I_Obszar_B_Zadanie_1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  ( plik do pobrania format zip)
 • Moduł_I_Obszar_B_Zadanie_2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  ( plik do pobrania format zip)
 • Moduł_I_Obszar_C_Zadanie_2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  ( plik do pobrania format zip)
 • Moduł_I_Obszar_C_Zadanie_3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  ( plik do pobrania format zip)
 • Moduł_I_Obszar_C_Zadanie_4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
  ( plik do pobrania format zip)
 • Moduł_I_Obszar_D - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną ( opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem )
  ( plik do pobrania format zip)