Aktywny Samorząd
Ankieta PDF Drukuj Email
Wtorek, 06 Marzec 2018 15:52


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zaprasza  osoby niepełnosprawne do wypełnienia anonimowej ankiety,
dotyczącej otrzymanego w  2016 lub 2017 roku  dofinansowania  ze środków PFRON w ramach  Pilotażowego Programu   „Aktywny samorząd“

Ankieta plik pdf do pobrania
 
Komunikat dotyczący programu „Aktywny samorząd” 2018 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 19 Luty 2018 18:11


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. Zarząd PFRON przyjął   dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2018 roku.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji – uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
Powiat Wołomiński, przyjmując rolę Realizatora programu  kontynuuje jego realizację  w  2018 roku.
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Wnioski  o dofinansowanie dostępne będą  na stronie: www.pcpwolomin.pl oraz w Biurze Obsługi  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie ul. Legionów 78  od dnia  01 marca 2018 roku.

Wnioski  będzie można składać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ulicy Legionów 78  w terminach:
Moduł I – od 23 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018r.
Moduł II – od 05 marca 2018r. do 30  marca  2018r. - (wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018)
                 - od 10 września 2018r. do 10 października 2018 r. - ( wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019)


Treść programu, zasady realizacji  oraz przyjęty dokument zostały opublikowane na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ul. Legionów 78 lub pod nr tel. 22 776-44-95/96 w. 113.
Zmieniony: Poniedziałek, 19 Luty 2018 18:13
 
Komunikat dotyczący Programu „Aktywny samorząd” finansowanego przez PFRON PDF Drukuj Email
Piątek, 17 Luty 2017 17:02

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 24 stycznia 2017r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2017 roku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Powiat Wołomiński, przyjmując rolę Realizatora programu  kontynuuje jego realizację  w  2017 roku.
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE  (Wnioski   można składać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ulicy Legionów 78).

Moduł I
Wnioski będą  przyjmowane  od dnia 18 kwietnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
Moduł II
na II semestr roku akademickiego/szkolnego 2016/2017 w okresie od  6 marca  2017 r. do 30 marca 2017 r.
na I semestr roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 w okresie od 11 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

     Treść programu, zasady realizacji  oraz kierunki działań obowiązujące w 2017r. opublikowane zostałyna witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  oraz  www.pcprwolomin.pl

Wnioski  dostępne są na stronie: www.pcpwolomin.pl oraz w Biurze Obsługi  w PCPR w Wołominie ul. Legionów 78. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 776 44 95/96 w. 113.Kierunki w 2017 roku plik pdf do pobrania
 
Komunikat dotyczący Programu „Aktywny samorząd” 2017 rok PDF Drukuj Email
Czwartek, 09 Luty 2017 17:03
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 24 stycznia 2017r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2017 roku.
Powiat Wołomiński, przyjmując rolę Realizatora programu  kontynuuje jego realizację  w  2017 roku.
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Wnioski  o dofinansowanie dostępne będą  na stronie: www.pcpwolomin.pl oraz w Biurze Obsługi  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78  od dnia  20 lutego 2017 roku.

Wnioski  będzie można składać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ulicy Legionów 78  w terminach:
Moduł I – od 18 kwietnia 2017r. do dnia 30 sierpnia 2017r.
Moduł II – od 06 marca 2017r. do 30  marca  2017r. - (wnioski dotyczące roku akademickiego 2016/2017)
                 - od 11 września 2017r. do 10 października 2017 r. - ( wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018)

Treść programu, zasady realizacji  oraz przyjęty dokument zostały opublikowane na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ul. Legionów 78 lub pod nr tel. 22 776-44-95/96 w. 113.


Obszary wsparcia Aktywny Samorząd 2017 plik pdf do pobrania
 
Komunikat dotyczący Programu „Aktywny samorząd” PDF Drukuj Email


Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd” finansowanego przez PFRON
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2016 roku.

Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html
    W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 776 44 95/96 w. 113.
 
Uwaga studenci PDF Drukuj Email
Niedziela, 25 Wrzesień 2016 18:09


Uwaga studenci
Powiatowe Centrum Pomocy w Wołominie przypomina, iż zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"
Wniosek dotyczący refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września) - wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
(podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: „2) Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego (…)”);
Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 r.
Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2016 r.).
Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.
Wnioski  dostępne są na stronie: www.pcprwolomin.pl oraz w Biurze Obsługi  w PCPR w Wołominie ul. Legionów 78. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 776 44 95/96 w. 113.
 
Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II 2016 PDF Drukuj Email
Wtorek, 22 Marzec 2016 13:28Harmonogram na rok 2016 plik pdf do pobrania

Obszary wsparcia plik odt do pobrania

 
Komunikat dotyczący Programu „Aktywny samorząd” 2016 rok PDF Drukuj Email
Środa, 09 Marzec 2016 08:20

 
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 22 lutego 2016r. Zarząd PFRON przyjął dokument  pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2016 roku.
Powiat Wołomiński, przyjmując rolę Realizatora programu  kontynuuje jego realizację  w  2016 roku.
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski  o dofinansowanie dostępne będą  na stronie: www.pcpwolomin.pl oraz w Biurze Obsługi  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78 od dnia 14 marca 2016 roku.

Wnioski  będzie można składać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ulicy Legionów 78  w terminach:
Moduł I – od 01 kwietnia 2016r. do dnia 30 sierpnia 2016r.
Moduł II – od 14 marca 2016r. do 15 kwietnia  2016r. - (wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016) - od 01 września 2016r. do 10 października 2016 r. - ( wnioski dotyczące roku akademickiego 2016/2017)

Treść programu, zasady realizacji  oraz przyjęty dokument zostały opublikowane na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ul. Legionów 78  lub pod nr tel. 22 776-44-95/96 w. 113.
 
Komunikat PDF Drukuj Email
Czwartek, 11 Luty 2016 20:08


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zaprasza  osoby niepełnosprawne do wypełnienia anonimowej ankiety,
dotyczącej otrzymanego w  2014 i 2015 roku  dofinansowania  ze środków PFRON w ramach  Pilotażowego Programu   „Aktywny samorząd“.

Ankieta plik doc
 
Zasady PDF Drukuj Email


Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu
              Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”


 
Wnioski PDF Drukuj Email

Informujemy, iż dostępne są nowe formularze stosowane w ramach Obszaru C3 i  C4 Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.


 • Moduł_I_Obszar_B_Zadanie_1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  ( plik do pobrania format zip)
 • Moduł_I_Obszar_B_Zadanie_2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  ( plik do pobrania format zip)
 • Moduł_I_Obszar_C_Zadanie_2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  ( plik do pobrania format zip)
 • Moduł_I_Obszar_C_Zadanie_3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  ( plik do pobrania format zip)
 • Moduł_I_Obszar_C_Zadanie_4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
  ( plik do pobrania format zip)
 • Moduł_I_Obszar_D - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną ( opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem )
  ( plik do pobrania format zip)